Vi vill tacka alla våra kunder för det förtroende de gett oss under dessa år.

På grund av andra arbetsuppgifter så kommer vi att lägga ner vår shippingverksamhet med containrar från USA till Sverige. Vi skickar den sista containern härifrån nu den 25e Februari.